Privacyverklaring

Het Meedenkersnetwerk is een samenwerkingsverband van verschillende partijen, dat ervoor zorgt dat de inwoners van de regio Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk op laagdrempelige wijze gebruik kunnen maken van deskundige en onafhankelijke cliëntondersteuning. We koppelen u aan de door u gekozen of een andere beschikbare meedenker.

Het Meedenkersnetwerk verwerkt de gegevens die noodzakelijk zijn om dit te kunnen doen. Het gaat daarbij om uw hulpvraag, uw contactgegevens en uw eventuele voorkeur voor een meedenker. De regels van de AVG zijn op onze gegevensverwerking van toepassing. We gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor ze aan ons zijn verstrekt. We verwerken niet meer gegevens, dan noodzakelijk is en we zullen uw gegevens nooit verkopen of verhandelen. We bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is (maximaal 2 jaar na beëindiging van de dienstverlening).

De coördinator van het Meedenkersnetwerk legt uw (geanonimiseerde) gegevens voor aan de meedenker van uw voorkeur of *) aan een andere geschikte meedenker. Zodra duidelijk is welke meedenker uw vraag gaat oppakken, stuurt de coördinator uw contactgegevens en hulpvraag door naar uw meedenker, zodat die contact met u kan opnemen om uw vraag verder te bespreken. Vanaf dat moment zijn de privacyregels van de instelling waarvoor de meedenker als vrijwilliger of beroepskracht werkzaam is van toepassing. Uw meedenker zal u daar desgewenst zelf nader over informeren.

Wilt u ten aanzien van het Meedenkersnetwerk gebruik maken van uw rechten in het kader van de AVG (zoals recht op inzage, rectificatie of verwijdering) dan kunt u contact opnemen met de coördinator. Dat kan ook als u een vraag, compliment of klacht heeft over het functioneren van het Meedenkersnetwerk.

De coördinator van het Meedenkersnetwerk is Lisan. Zij is bereikbaar via: 06-38287145 of via: info@meedenkersnetwerk.nl

Deskundig  *  Onafhankelijk  *  Zichtbaar  *  Dichtbij  *  Samen